Hart schilderij christelijk
Leestijd: 5 minuten

In de Bijbel vind je heel veel Bijbelteksten over de liefde. Daarom hier een mooi overzicht van dertig Bijbelteksten over de liefde om jou te inspireren. Gebruik ze voor jezelf, schrijf ze op een kaartje, gebruik ze voor een bruiloft, op een geboortekaartje, tijdens een doopdienst, opdraagdienst, tijdens een begrafenis of een ander moment. De Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Bijbelteksten liefde

1. Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Deuteronomium 4:31

2. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Exodus 20:6

3. Want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid. Psalmen 26:3

4. Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Psalmen 27:4

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang.

Pslamen 30:6

6. Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Psalmen 42:9

7. Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Psalmen 90:14

8. Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnenspel tot in de morgen. Spreuken 7:18

9. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Hooglied 8:6

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,

ja alle volken om jou te behouden.

Jesaja 43:4

11. Aan jullie liefde voor elkaar, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 13: 35

12. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 1:4

13. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4:2

14. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1 Johannes 4:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft.

1 Johannes 3:16

Benieuwd welke Christelijke films je op Netflix kunt vinden? Lees dan hier verder.

16. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 1 Johannes 4:9

17. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4:18

18. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 1 Korintiërs 13:4-5

19. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Spreuken 3: 3-4

Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Korintiërs 16:4

21. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 1 Johannes 4:19

22. Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 1 Tessalonicenzen 3 :12

23. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Romeinen 12:10

24. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 1 Korintiërs 13:4

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Johannes 15: 9,10

26. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Efeziërs 4:15

27. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Marcus 12:30

28. Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Psalm 103:8

29. Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Psalm 63: 4,5

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

2 korintiërs 5:14,15

Wil je nog meer Bijbelteksten over de liefde vinden? Kijk dan eens op de site van debijbel. Hier kun je gemakkelijk een woord invullen en daarbij Bijbelteksten vinden die dat woord noemen. Ook de site van dailyverses gebruik ik graag om Bijbelteksten te vinden, hier kun je namelijk ook gemakkelijk op thema zoeken. Laat vooral hieronder in een reactie weten als je nog meer mooie Bijbelteksten weet over de liefde!

Bewaar op Pinterest:

30 bijbelteksten over de liefde

Hoi! Ik ben Lindi en dit is mijn blog. Ik houd van interieur, DIY, series, lezen, en planten stekken. Ook ben ik auteur van feelgood boeken. Samen met mijn man en kinderen woon ik in Culemborg.

Post a Comment