Blog,  FS Happiness

FSH het begin

Terwijl ik de 10 maanden oude Felix hoor schaterlachen terwijl zijn papa, Max, hem zijn pyjama aantrekt denk ik terug aan de eerste weken dat Felix in ons leven was en ook het idee voor FS Happiness tot stand kwam.

Felix werd op zondag 13 december 2015 geboren met de namen Felix Salomo. Toen we na een week uit de maternity unit werden ontslagen en weer naar huis mochten gaan begon het wennen en genieten met ons drieën echt. De borstvoeding die op gang begon te komen, de vele drinkmomenten overdag en ’s nachts, en de momenten dat we tot laat op de avond op de bank zaten met een slapende baby tegen ons aan.

In die weken barste ik echt van de energie, zo overweldigend, bijzonder en mooi vond ik het allemaal tegelijk. Ik wilde mijn liefde en geluk delen en toen we met drieën op de bank zaten had ik het er met Max over, dat het toch zo gaaf zou zijn om het zelf kleding maken voort te zetten (ik had namelijk voor de geboorte van Felix diverse broekjes en slofjes gemaakt). Maar dan wilde ik wel een naam hebben die op ons geluk en op onze kersverse zoon zou slaan. Ik speelde met de gedachte van de initialen FS en Max voegde daaraan Happiness aan toe. En zo werd er in die eerste, alles veranderende weken FS Happiness geboren.

Volg FSH op Instagram & Facebook.

— English —

The beginning of FSH

When I hear our 10 months old Felix laugh when his dad, Max, put him his pajamas on, I think back to the first weeks that Felix was in our lives and the idea for FS Happiness existed.

Felix was born on Sunday, December 13 of 2015, with the names Felix Solomon. When we were fired form the maternity unit after a week, we could get back home again. We enjoyed the days together and it was also a whole new life. The breastfeeding that started, the many drinking moments during the day and at night, the moments we sat on the couch late in the evening with a sleeping baby.

In those weeks I really got a lot of energy, it was so overwhelming, so special and beautiful, all at the right time. I wanted to share my love and happiness, and when we’re sitting on the couch, I had to tell Max that it would be nice to continue making clothes myself. But then I would have a name for this idea, that would share te love for our newborn son. I played with the thought of the initials FS (form Felix Salomo) and Max added Happiness. And so, in the first, everything changing weeks FS Happiness was born.

Follow FSH on Instagram & Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *