Wat is bidden?

Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom je collega of een vriend vroeg om stilte. Vervolgens zijn handen vouwde en na een kort moment zijn ogen weer opende. Iedereen kon vervolgens gaan eten. Waarom wordt er eigenlijk om stilte gevraagd?

Voor mijzelf kan ik het begrip bidden in drie verschillende punten indelen:
Bidden is praten met God. Voor mij is bidden praten met God. Als ik alleen ben kan ik rustig met hem praten, soms stil, soms hardop. Gewoon mijn zorgen aan hem voorleggen en hem betrekken in de keuzes en dingen die ik mee maak.

Bidden is weten dat die grote almachtige God, zicht niet ver van je vandaan houdt. Maar dat hij heel dichtbij komt en mij lief heeft met alle plus en min punten. Het is weten dat je gewild en geliefd bent en dat God jou gemaakt heeft zoals je bent en dat dat goed is.

Bidden is dichterbij God komen. Het is voor mij een moment om dichtbij mijn vader te komen die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Om stil te worden en bij hem tot rust te komen. Om mijzelf volledig open te stellen en eerlijk te zijn.

Ik denk dat je deze drie punten terug ziet komen in de relatie tussen Jezus en Zijn Vader. In Marcus 14:33 staat er een bijzonder zin: “Hij voelde zich onrustig en angstig worden..” Stel je eens voor die man, die Jezus, de zoon van God voelde zich onrustig en bang! En weet je wat hij daarmee deed? Hij bleef niet voor zich uit zitten staren, hij zocht niet iets op om zijn onrust af te reageren, hij probeerde het niet zelf op te lossen. Nee, hij ging bidden. Bidden om zijn twijfels en vragen bij zijn hemelse vader neer te leggen en zo tot rust te komen. Jezus vroeg of hij de zware last niet hoefde te dragen, maar in gebed accepteerde hij de keuze van zijn Vader.

Het mooiste aan de tekst uit Marcus vind ik dat je ziet dat Jezus God opzoekt om: tot rust te komen, te beseffen dat God alles kan (zelfs zoiets als een kruisiging niet doorlaten gaan) en uiteindelijk bij God de keuze te laten.

Door stil te worden voor God, neem je de tijd om hem te betrekken bij de dingen die je doet, je zegeningen te tellen en vooral te beseffen dat je het niet alleen hoeft te doen omdat God bij jou is. Zo’n moment van stilte, of het nu voor het eten is of een ander moment, kan je net de moed en de kracht geven om weer door te gaan.

“Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten” (Jozua 1:5)

Dit blog schreef ik voor Alpha Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *